ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116

Czym jest RMA Polsoft?

RMA Polsoft to rozwiązanie internetowe, skierowane do wszystkich klientów firmy Polsoft Engineering Sp. z o.o., umożliwiające rozpoczęcie procedury reklamacyjnej w przypadku stwierdzenia awarii urządzenia zakupionego za pośrednictwem firmy Polsoft Engineering Sp. z o.o. Aby wysłać zgłoszenie usterki, skorzystaj z formylarza poniżej.

W przypadku pytań lub problemów przy korzystaniu z formularza prosimy o kontakt.

FORMULARZ RMA

Prosze wypełnić pola w formularzu i czekać na kontakt ze strony naszego konsultanta.
Pola obowiązkowe oznaczono *

Dane reklamacyjne

Nazwa towaru*
Numer seryjny
Numer faktury VAT*
Opis uszkodzenia*

Adres zwrotny

Nazwa firmy*
Ulica i numer*
Kod pocztowy*
Miejscowość*

Dane kontaktowe

Nazwa firmy*
Imię i nazwisko*
E-Mail*
Telefon*
Komentarz
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
* Wiem, że:
• administratorem moich danych osobowych jest Polsoft Engineering Sp. z o.o., z siedzibą 40-384 Katowice ul. Ks. Bpa Bednorza 19,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest utworzenia konta w systemie Bizneslink, a także ewentualne określenie adresu dostawy,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• podanie danych osobowych dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi utworzenie konta w systemie Bizneslink.