ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39
32 20 98 116

Opis systemu RMA Polsoft

Idea RMA

Procedura RMA (ang. Return to Manufacturer Assignment) jest stosowana w celu usprawnienia procesu serwisowania produktów. System zgłoszeń RMA firmy Polsoft to rozwiązanie mające na celu usprawnienie i ułatwienie zgłaszania reklamacji na produkty zakupione za pośrednictwem Polsoft Engineering Sp. z o.o. Jego najważniejszym elementem jest formularz RMA, a integralną częścią jest obsługa logistyczna zgłoszeń reklamacyjnych.

Obieg zgłoszenia RMA

W modelowym zgłoszeniu RMA dane wysłane przez Klienta wędrują poprzez operatora Polsoft Engineering Sp. z o.o. bezpośrednio do serwisu, a do klienta wysyłana jest informacja na temat sposobu wysyłki uszkodzonego towaru. Tym samym czas poświecony przez Klienta na obsługę reklamacji zostaje zmniejszony do minimum.

Aby dodatkowo ułatwić procedurę reklamacyjną i uniknąć błędów, operator RMA Polsoft może skontaktować sie z klientem w celu dokładnego ustalenia przyczyn i zakresu usterki, oraz szczegółów wysyłki uszkodzonego urządzenia.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, odpowiednia informacja jest rejestrowana w naszej bazie, a Klient otrzymuje wiadomość pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail zawierającą podsumowanie zgłoszenia oraz kod umożliwiający mu śledzenie informacji o zgłoszeniu. Ponadto każdorazowo po zmianie statusu zgłoszenia, na podany adres e-mail wysyłana jest krótka informacja zawierająca status oraz uwagi operatora.

Korzyści:

  • Uproszczenie procesu reklamacyjnego i serwisowego.
  • Zmniejszenie czasu poświęcanego przez Klienta potrzebnego na złożenie reklamacji.
  • Możliwość śledzenia on-line statusu zgłoszenia oraz otrzymywanie powiadomień mailowych o zmianach tego statusu.
  • Dostęp do formularza przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 365/366 dni w roku.